logoband

คณาจารย์

ที่ iWisdom เราเชื่อว่า ผลผลิตที่ดี ย่อมมาจากแม่พิพม์ที่ดี เราจึงคัดสรร คณาจารย์ที่มีคุณภาพ ที่จะมาช่วยถ่ายทอดความรู้ให้แก่น้องๆ ทั้งหลาย อีกทั้งยังคอยให้คำปรึกษา ให้แนวทางการศึกษา ในการเลือกเส้นทางการศึกษา ช่วยวางแผนการเรียนต่อ ไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่กำลังจะสอบเข้าโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ในสถานบันชั้นนำของประเทศ โรงเรียนเตรียมทหาร หรือน้องๆ ที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย นอกจากนี้แล้วเรายังให้คำปรึกษาแก่น้องๆ ที่กำลังจะศึกษาต่อต่างประเทศ เพราะเรามีทีมงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหลายท่าน
การวางแผนและการเตรียมตัวที่ดี จะนำมาซึ่งความสำเร็จ ให้เรา iWisdom ได้ช่วยให้บุตรหลานทางท่านประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพที่เลือก


อยากรู้จักคณาจารย์ของสถาบันเรา น้องๆ สามารถคลิ๊กที่ชื่อของอาจารย์แต่ละท่านได้เลยนะครับ