นาวาอากาศตรี พัฒน์พงศ์ ไชยาพงศ์พิพัฒน์
นักบินเครื่องบินพระราชพาหนะ ฝูงบิน 602 รักษาพระองค์ และ นักบินของบริษัทการบินไทย
36523_10150773670112855_209806600_n
ประวัติโดยย่อ
เตรียมทหารรุ่น 40 รางวัลเรียนดีตลอดทั้ง 2 ปี
มีผลการเรียนในอันดับ Top 5 ของนักเรียนนายเรืออากาศรุ่น 47
ทุนกองทัพอากาศศึกษาต่อโรงเรียนนายร้อย
รวมเหล่าออสเตรเลีย
รางวัลเรียนดีตลอดระยะเวลาที่ศึกษาใน
โรงเรียนนายร้อยรวมเหล่าออสเตรเลีย
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์
University of New South Wales
ประเทศออสเตรเลีย (มหาวิทยาลัย Top 50 ของโลก)